in

BUYUR BURDAN YAK. MUSTAFA KEMAL İNGİLİZ VİZESİYLE SAMSUN’A HAREKET ETTİ. AMA BANDIRMA VAPURU İLE DEĞİL İNEBOLU VAPURU İLE?

16 Mayıs 1919. 101 yıl önce bugün. Yunan, dün İngilizler tarafından İzmir’e çıkarıldı. Aynı İngilizler bugün Mustafa Kemal ve Filistin Grubu’nu ters istikamete Samsun’a gönderdi… Tarihçi ve yazar Atilla Oral, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a Bandırma Vapuru ile değil İnebolu Vapuru ile gittiğini iddia ediyor. Cumhuriyet Gazetesi’nin eski başyazarı Yunus Nadi’nin 2 Temmuz 1927 tarihli yazısını ve Atatürk’ün Samsun yolculuğuna katılan yaver Cevat Abbas Bey’in anılarını kaynak gösteren Oral “Zannımca, Samsun yolculuğunda iki vapur var. Biri Bandırma , değeri İnebolu. İnebolu’da Ata’mız ve birkaç arkadaşı, Bandırma Vapuru’nda ise geri kalan diğer kahramanlar vardı” dedi..

ATATÜRK’ÜN YAVERİ ANLATTI, YUNUS NADİ YAZDI

Yunus Nadi’nin 2 Temmuz 1927 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin 2’nci sayfasında yer alan makalesi şöyle: “Gazi bilhassa son on, onbeş senelik hayatının pek çok safhalarında yaveri olan muhterem Bolu Mebusu Cevat Abbas Bey, dün Reisicumhur’u İstanbul’a isal eden Ertuğrul Yatı etrafında hakikaten akıllara veleh (şaşkınlık) verecek dereceleri bulan tezahürat içinde ikide birde bize hep:

  • Şu ulvi ve muhteşem levhaların yanı başında bir de İnebolu Vapuru ile Anadolu’ya gidişimizi koymalı. Bu işin manası o zaman daha iyi anlaşılır, diyordu. Sekiz sene evvel Cevat Abbas, Mustafa Kemal Paşa ile ve işte o İnebolu Vapuru ile Anadolu’ya geçmişti. Kırık dökük bir vapur eskisi olan İnebolu’nun o zamanki büyük seyyahı, bütün fikir ve hayaleti önünde tahakkuk ettirecek muazzam eyyid… vakfederek yürüyüp gitmekte olduğu için bindiği vapurun bin bir noksanına belki dikkat bile etmemişti. Fakat bugün Cevat Abbas o zamanki seyehati, O’nun vasıtasının besatetini (basitliğini) adeta canlandırıyor ve o cılız şeyni (noksan, kusur) dünkü ihtişam ve heyecan ile karşılaştırarak:
  • Paşam, dedi, arkadaşlara sekiz sene evvel İnebolu Vapuru ile vaki Anadolu gidişinden bahsediyordum. Ve o gemideki iş iyi anlaşılmak için keşke o acı tatlı hatırayı da bir köşede ihya etmek mümkün olsa idi diyorum.
    Paşa memnun ve mübteniç (sevinçli)
  • Doğru, dedi. Doğru… Bu işi anlaşılmak için hakikaten o iş bilinmelidir. O halde Cevat’ın hakkı vardır, o hatıralar ihyaya değer…

Zaten Şevket Süreyya Aydemir “Tek adam” adlı kitabının 2’nci cilt 19’uncu sayfasında varış şöyle anlatılıyor:
“İnebolu Vapuru ile Samsun’a varan 9’uncu Ordu Heyeti’nde şu zatlar vardı:
3’üncü Kolordu Kumandanlığı için Albay Refet Bele, Ordu Kurmay Başkanı Albay Kazım Dirik, Yarbay Mehmet Arif, Şube Müdürü Binbaşı Hüsrev Gerede, Topçu Binbaşı Kemal, Ordu Sağlık Başkanı Albay İbrahim Tali, Dr. Binbaşı Refik Saydam, Başyaver Cevat Abbas, Kurmay Yüzbaşı Mümtaz, Yüzbaşı İsmail Hakkı, Emir Subayı Ali Şevket, Karargah Komutanı Yüzbaşı Mustafa, Yaver Üsteğmen Hayati, iaşe subayı Üsteğmen Abdullah, Refet Bele’nin yaveri Üsteğmen Hikmet, Mustafa Kemal’in yaveri Teğmen Muzaffer, şifre katibi Faik, şifreci Memdul”

What do you think?

Written by Derin Millet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

MUSTAFA KEMAL VE İNGİLİZLERİN GALİBA TERSİ DÖNDÜ… İNSANIN “HOP BİRADER, YUNAN SAMSUN’DA DEĞİL İZMİR’DE” DİYESİ GELİYOR?

Girit Adası Aslında Kimin?